ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je AdSteroids s.r.o. IČ 06907121 se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

e-mail: info@plamenak.cz

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

O JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SE JEDNÁ

Správce zpracovává vaše osobní údaje vámi poskytnuté/ nebo získané, jako emailová adresa, jméno, příjmení, telefonní číslo, fyzická adresa, na základě plnění objednávky. 

PROČ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME (ÚČEL) A JAK DLOUHOU DOBU

Zákonným důvodem zpracování je plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem a oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zasílání obchodní sdělení a newsletterů).

Účelem zpracování je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; zpracování osobních údajů jako jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo a fyzická adresa je nezbytné pro úspěšné vyřízení Vaší objednávky, bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít a plnit; zasílání obchodní sdělení a newsletterů.

Správce uchovává Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou pro plnění smluvních závazků, a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, nejdéle však po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu, po dobu než je odvolán souhlas se zpracování osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 18 měsíců od ukončení smluvního vztahu.

JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Správce přijal všechna vhodná a nezbytná technická a organizační opatření pro zabezpečení Vašich osobních dat.

KOMU MŮŽEME VAŠE ÚDAJE PŘEDAT

Správce může Vaše údaje předat zpracovatelům, který mu poskytují IT služby a další podpůrné služby (marketing, účetnictví).

VAŠE PRÁVA

V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů, můžete od Správce požadovat přístup k Vašim osobním údajům, informaci o jejich zpracování, jejich opravu nebo výmaz, můžete chtít, aby Správce omezil zpracování, můžete vznést námitku proti zpracování a chtít vysvětlení a nápravu, a můžete využít práva na přenositelnost údajů. U zpracování, ke kterému potřebujeme Váš souhlas, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv, kontaktujte písemně Správce (lze i elektronickou formou na adresu /email/). Můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

COOKIES

Cookies využíváme výhradně ke sledování počtu návštěvníků na našich webových stránkách a jejich analýze. Ke sledování návštěvnosti využíváme nástroj třetí strany, konkrétně Google Analytics.

JAK GOOGLE VYUŽÍVÁ SOUBORY COOKIE

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Více informací se dočtete zde: (https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs)